Kunst: Shame on you…

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.

Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de grote God en van onze Redder Jezus Christus.

Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot Zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.

Titus 2: 11-14