Kunst: Fight – Flight – Freeze

Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem, die het kwaad zelf is, kunt doven.

Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

Efeziers 6: 13-17