Neem geen wraak

Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’

Romeinen 12:19

Een gebed tot de God van mijn leven

Studio Chaja Art Journal

Overdag bewijst de Heer mij Zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven.

Psalmen 42:9

De vogels van de hemel

Studio Chaja Art Journal

Daarboven wonen de vogels van de hemel,
uit het dichte groen klinkt hun gezang.

Psalmen 104:12

Engel uit de hemel

Studio Chaja Art Journal

Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen.
Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde.

Openbaring 18:1

Blijf eensgezind

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Filippenzen 2:5

Art Journal – Hoe kun je je hartgesteldheid positief houden?

Tijdens het werken aan deze serie mixed-media schilderijen dacht ik na over de tekst uit Ezechiel waarin het gaat over het versteende hart. In onze tijd hebben christenen het vaak over ‘hartgesteldheid’, die zegt iets over de juiste instelling waarmee je leeft of van waaruit je keuzes maakt, dingen zegt en doet.

Al voor de pandemie had ik de ervaring dat ik steeds minder verbinding kon maken met de mensen om me heen. In gesprekken had ik meestal het gevoel dat de ander er niet bij was met z’n aandacht. Soms had ik zelfs het idee dat de ander maar gewoon wat terug zei en dat de inhoud van het gesprek niet belangrijk was. Het voelde eenzaam en ik legde de oorzaak ervan bij de smartphone en de constante stroom van informatie die mensen op zich af krijgen iedere dag. Iedereen moet vechten om aandacht tegenwoordig, zelf voor de meest eenvoudige dingen.

Tijdens de pandemie was de situatie, in mijn persoonlijke leven, nog erger want mensen trokken zich terug in hun eigen bubbel. Helaas bleek ik soms niet meer in die bubbels te passen, waarschijnlijk vanwege mijn geloof in God. Nu, na de pandemie en een jaar oorlog in Europa ( met alle onrust die daaruit voortkomt) is met een aantal mensen de verbinding verbroken….vanwege nieuwe opvattingen en overtuigingen die deze mensen in hun bubbel hebben opgebouwd of omdat hun hartgesteldheid veranderd is ten opzichte van mij.

Vandaag de dag is het meestal enorm vermoeiend (en soms gewoon spannend) om met mensen in gesprek te zijn; er zijn veel gevoeligheden, nieuwe taboes waar niet over gesproken kan/mag worden en er is een soort hyper gebruik van de smartphone waarbij mensen helemaal in de flow gaan terwijl de ander naast ze zit en contact wil maken. Of mensen controleren wat je zegt via Google, tijdens het gesprek, alsof Google de enige echte waarheid in pacht heeft. Ik zie het overal om me heen en het is niet leeftijdgebonden. Als je op een treinstation staat te wachten op de trein en je kijkt om je heen, zie je de meeste mensen met hun telefoon bezig. Al dan niet met koptelefoon op zijn ze tegelijkertijd aanwezig en afwezig. Het voelt alsof mensen in verschillende delen van de realiteit leven.

Heeft deze tendens invloed op de hartgesteldheid van mensen? Worden mensen harder, radicaler of minder meelevend met andere mensen door de smartphone met al zijn verleiding? Kun je nog vrijuit spreken en je gevoelens delen zonder dat de ander boos op je wordt? Is er nog ruimte om het evangelie te delen van mens tot mens?

Ik weet het niet, maar wat ik wel kan waarnemen in ons land, is dat christenen bijna niet meer te onderscheiden zijn van niet-christenen in hun doen en laten. Terwijl God ons vraagt om ‘geheel anders’ te zijn….tegelijkertijd blijkt het bijna onmogelijk om niet mee te doen, want iedereen communiceert nu via apps & social media en negeren gewoon andere pogingen tot communicatie. Het gaat niet om de telefoon zelf, want dit is alleen maar materie; het gaat om de keuzes die mensen maken met hun hart en hoofd.

Wat kun je, als christen, anders doen om in verbinding te blijven met de ander en je liefde voor God te delen?

Hoe kun je je hartgesteldheid positief houden?

Tijdens het werken dacht ik aan de toekomst. Een toekomst waarvan ze (overheid, wetenschap, media etc) zeggen dat de ene ramp na de andere gaat komen; ik snap waarom mensen zich terugtrekken in hun eigen binnenwereld. Het is beangstigend. Het is teveel en te eng. Het is moeilijk om de hoop vast te houden en een positief toekomstperspectief te zien. Daarom wil ik iedereen bemoedigen om vooral verbinding te blijven maken met andere mensen, echte mensen in het echte leven, in de supermarkt, de trein, je werk, op school en thuis. Kijk de wereld in en zie de natuur opleven, zet je koptelefoon af en hoor de vogels fluiten en voel dat je leeft.

Songtekst

Oh, look at where we are; God has brought us both so far,
We’ve been delivered by his hand, and brought to the place where we now stand.

Love is patient, love is kind,
Love comes through every time,
Always protects, hopes and trusts,
Keeps on believing and it never gives up.

In my life I have seen so many things, but nothing has touched me so deep inside as when I see Jesus in your eyes.

In my heart I’m very sure,
In his love, ours will endure,
Loving him by loving you,
In serving Jesus, I will serve you too.

For his glory we will live,
He has given us love to give,
I am with you, heart and soul,
Wherever he leads, together we will go.

In my life I have seen so many things, but nothing has touched me so deep inside as when I see Jesus in your eyes, in your eyes.

Tot aan de wolken reikt Uw trouw

Studio Chaja Art Journal

Hemelhoog is Uw liefde,
tot aan de wolken reikt Uw trouw.

Verhef U boven de hemelen, God,
laat Uw glorie heel de aarde vervullen.

Psalmen 57:11-12

Hij was onze hoop

Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.
Hij is de Heer, Hij was onze hoop.
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’

Jesaja 25:9

Er is niemand die hen bijstaat

Studio Chaja Art Journal

Ik vestigde mijn aandacht op alle onderdrukking die er is onder de zon en zag de tranen van de onderdrukten.

Er is niemand die hen bijstaat.

De onderdrukkers onderdrukken hen met harde hand, en er is niemand die hen bijstaat.

Prediker 4:1

De liefde is geduldig

Studio Chaja Art Journal

De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon
en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugd zich niet over het onrecht
maar vindt vreugde in de waarheid.

Alles verdraagt ze,
alles gelooft ze,
alles hoopt ze,
in alles volhardt ze.

1 Korinthiërs 13:4-7

Art Journal – Experimenteren met papier

Ik experimenteerde met acrylverf en water om te onderzoeken of ik papier ook op deze manier kon bewerken om er abstracte collages van te maken. Ik strooide zeezout op het papier en koffieprut…het resultaat was precies waar ik op hoopte; veel kleur, textuur en genoeg stukjes papier om lekker mee te kunnen plakken.

Tijdens het werken luisterde ik naar de prachtige muziek van de muziekgroep Light in Babylon

Mijn vrede geef ik jullie

Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Johannes 14:27

De eerste hemel en de eerste aarde

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij,
en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1

Identiteit

Studio Chaja Art Journal

Een identiteit is een doolhof
van karakter, persoonlijkheid en invloeden van buitenaf
maar ik weet dat ik bof
ik had ook dood kunnen zijn.
Ik duik dieper in mijn zielenpijn
mijn zoektocht is een hel
wie ik ben en waar ik wil zijn
het blijft een geheimenis.


Wanneer wordt het duidelijk welke weg ik moet gaan?
Wanneer word ik een geheel?
Heb ik tot nu toe niet voldaan aan de eisen van het leven ?

Ik ben soms leeg, ik ben soms vol
met onrust en verdriet
alsof ik achter mezelf aan hol
en mezelf niet kan vinden…


Wanneer ben ik klaar met mijn zoektocht?
Wanneer is de missie voltooid?


Wanneer vind ik datgene wat ik zocht…
een volledig mens met identiteit

Gratis downloaden: Gedichtenbundel

Blijf in de liefde

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde.

Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

1 Johannes 4: 16

De laatste Adam

Studio Chaja Art Journal

Zo staat er ook geschreven:

De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.
Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.

1 Korinthiërs 15:45

Ontdekken wat God van je wil

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld,
maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen
om zo te ontdekken wat God van uw wil
en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Romeinen 12:2

Bevrijding uit deze door het kwaad beheerste wereld

Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van onze Heer, Jezus Christus,
die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden
om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld.

Dat is de wil van onze God en Vader.
Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid.

Amen

Galaten 1:3-5

Wees jij mijn stem

Studio Chaja Art Journal

Wees jij mijn stem
zodat ik gehoord wordt.


Wees jij mijn ogen
zodat ik gezien wordt.

Wees jij mijn oren, mijn lichaam
zodat ik alles mee beleef.


Zie mij…hoor mij…
Bevestig mij en noem me bij mijn naam.


Want ik besta.
Ondanks mijn beperkingen
ben ik geliefd, gewenst
ben ik van nut en doe ik mee.


Ik wil graag mijn eigen baas zijn.
macht over mijn leven
wat ik wil kiezen,
want dat maakt mij mens, net als jij.

Wees jij mijn kracht, blijf sterk
zodat ik leven kan
zoals ik dat het liefste zou willen.


Ik dank je ervoor
met mijn humor, mijn eigenheid
mijn eerlijkheid, mijn puurheid.
Door jou kan ik mijn eigen baas zijn….

Gratis downloaden: Gedichtenbundel

Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen!

Studio Chaja Art Journal

De God der goden, de Heer
gaat spreken en roept de aarde bijeen
van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.

Uit Sion, stad van volmaakte pracht,
verschijnt God in stralend licht.

Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen!
Laaiend vuur raast voor Hem uit,
rondom Hem wervelt een storm.

Psalmen 50:1-3