Wie is God?

Studio Chaja Art Journal

Wie verschaft de raaf zijn voedsel,
wanneer zijn jongen God aanroepen,
wanneer ze zonder voedsel rondzwerven?

Job 38:41

Blijf in de liefde

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde.

Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

1 Johannes 4: 16

De laatste Adam

Studio Chaja Art Journal

Zo staat er ook geschreven:

De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.
Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.

1 Korinthiërs 15:45

Ontdekken wat God van je wil

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld,
maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen
om zo te ontdekken wat God van uw wil
en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Romeinen 12:2

Bevrijding uit deze door het kwaad beheerste wereld

Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van onze Heer, Jezus Christus,
die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden
om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld.

Dat is de wil van onze God en Vader.
Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid.

Amen

Galaten 1:3-5

Wees jij mijn stem

Studio Chaja Art Journal

Wees jij mijn stem
zodat ik gehoord wordt.


Wees jij mijn ogen
zodat ik gezien wordt.

Wees jij mijn oren, mijn lichaam
zodat ik alles mee beleef.


Zie mij…hoor mij…
Bevestig mij en noem me bij mijn naam.


Want ik besta.
Ondanks mijn beperkingen
ben ik geliefd, gewenst
ben ik van nut en doe ik mee.


Ik wil graag mijn eigen baas zijn.
macht over mijn leven
wat ik wil kiezen,
want dat maakt mij mens, net als jij.

Wees jij mijn kracht, blijf sterk
zodat ik leven kan
zoals ik dat het liefste zou willen.


Ik dank je ervoor
met mijn humor, mijn eigenheid
mijn eerlijkheid, mijn puurheid.
Door jou kan ik mijn eigen baas zijn….

Gratis downloaden: Gedichtenbundel

Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen!

Studio Chaja Art Journal

De God der goden, de Heer
gaat spreken en roept de aarde bijeen
van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.

Uit Sion, stad van volmaakte pracht,
verschijnt God in stralend licht.

Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen!
Laaiend vuur raast voor Hem uit,
rondom Hem wervelt een storm.

Psalmen 50:1-3

Waar ben jij?

Studio Chaja Art Journal

Ik kijk naar jou en zie je onrust
je strijd om erbij te horen.
Ik luister naar jou en hoor je verhalen
in leugens verpakt
zodat je niet afwijkt van alle anderen.


Ik voel jou aan en merk iedere keer je spanningen
geflankeerd door vrolijkheid
balancerend op de rand.


Ik kijk naar jou
je lijkt zo leeg
je lijkt zo vriendelijk
zo doelgericht.


Ik luister naar jou
probeer te achterhalen waarom
je vertelt je verhalen maar zegt eigenlijk niets.


Ik voel jou aan en wordt bang van je
Waar ben jij echt?
Weet je dat nog?
Ik zoek jou
de echte jij
de mens die je bent
maar zie alleen je lege omhulsel.

Gratis downloaden: Gedichtenbundel

En alles wat leeft in zee

Zing voor de Heer een nieuw lied,
laat Zijn lof klinken van de einden der aarde,
jullie die de zee bevaren,
en alles wat leeft in zee,
jullie, eilanden,
en allen die daarop wonen.

Jesaja 42:10

Bij elkaar blijven

Studio Chaja Art Journal

Als ik naar jou kijk dan zie ik een lichaam vol signalen
vaak onbegrijpelijk
een puzzel die ik moet leggen
zodat ik het hele plaatje kan zien.


Als ik naar jou luister dan zie ik de woorden voor me
als op wit papier
een beschreven blad waarvan ik de betekenis moet ontcijferen
zodra het me lukt iets terug te zeggen
ben jij alweer verder gegaan
en moet ik opnieuw beginnen met puzzelen.


En zo ga ik door de tijd die voor mij langzamer gaat dan voor jou
althans, zo voel ik het
want ik kan je niet bijhouden, je gaat zo snel
vaak raak ik je kwijt omdat je uit mijn zicht bent verdwenen
zo ren jij door het leven
op weg naar de doelen die je wilt bereiken
ik ben alleen maar bezig met het ontcijferen van de wereld om me heen
iedere dag ben ik er zo moe van
dat ik het liefst de tijd zou willen stoppen
zodat jij bij me blijft.

Gratis downloaden: Gedichtenbundel

Laat je niet meeslepen

Volg de weg van Christus Jezus , nu u Hem als Heer aanvaard hebt.
Blijf in Hem geworteld en gegrondvest,
houd vast aan het geloof dat u geleerd is,
en wees vervuld van dankbaarheid.

Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.

Kolossenzen 2:6-8

Wie zijn we?

Studio Chaja Art Journal

Wie ben ik?
Wie ben jij?


Samen zijn we soms zwak
halen we elkaar naar beneden
drijvend op ijsschotsen
vallend in een wak
ijskoud verleden
verdrietige kinderjaren
verborgen geheimen
wijzelf zijn het mysterie
pijn in ons kleine kinderhart
uiterlijk beheerst, van binnen hysterie
vlammen van haat.

Jij en ik…wanneer groeien we op?
Komen we tot vervulling, invulling?
Wanneer gaan we bloeien van kleine knop tot prachtige bloem?


Ons leven staat regelmatig op z’n kop
wanneer ik of jij de weg weer eens kwijt raakt
maar samen zijn we sterk
trekken we elkaar op, helpen elkaar
met beide voeten op de aarde
vliegen we omhoog, zonder vrees
we hebben hoop voor de toekomst.

Gratis downloaden: Gedichtenbundel

Telkens als we hulp nodig hebben

Studio Chaja Art Journal

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Hebreeën 4:16

Wat liefde is

Studio Chaja Art Journal

Liefde is niet maakbaar
het is er of het is er niet
je kunt het niet leren
je kunt jezelf niet dwingen
dat zou een leugen zijn.


Liefdevol zijn is een keuze
je kiest met je hart
volhouden in de liefde
ook al doet het pijn.

Verliefdheid is geen fase
het is een onderdeel van het houden van de ander
en iets wat je ineens kunt voelen
en wat ook weer weg gaat
je bent mijn eerste liefde
zo groot dat het me vult
ik hou vol met liefde geven
het is een keuze van mijn hart.

Gratis downloaden: Gedichtenbundel

Art Journal – Breaking News

Ik beschilderde vandaag papier wat ik in collages ga gebruiken en ik ben bezig een nieuwe collage te maken. Het beeld wat in me opkwam toen ik naar CNN zat te kijken en onze tijd kenmerkt, ‘Breaking News’. In mijn collage wil ik laten zien dat dit soort nieuws mensen inderdaad mentaal kan breken.

Ondertussen luisterde ik naar muziek van Hillsong.

Straks ben je los

Studio Chaja Art Journal

Langzaam scheur je jezelf los van mij
je doet het erg voorzichtig
je wilt me geen pijn doen maar je doet het wel
gestaag ga je ermee door
iedere dag een beetje verder
stap voor stap, zeg je tegen mij
je wilt me geen pijn doen maar je doet het wel
gestaag ga je ermee door
en dan heb jij je straks losgescheurd
bevrijding wacht op jou
je wilt me geen pijn doen maar je doet het wel
ik hoop dat je geen spijt krijgt.

Gratis downloaden: Gedichtenbundel

Free Ukraine

Een jaar van oorlog, een jaar van lijden en angst, een jaar van verlies en rouw…
Heer, ontferm U over hen.

Sasha

Aanbidding

Studio Chaja Art Journal

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de Heer, onze Maker.

Psalm 95: 6

De wapens van deze wereld

We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld.

2 Korinthiërs 10:3

Wat ik hoop

Studio Chaja Art Journal

En hier zijn we dan
ieder in zijn eigen leven
van elkaar gescheiden
ver van elkaar vandaan
vol overgave zoek je mij
in taal, gebaar, in gevoel
je zoekt naar mij
nu ik weg ben.


Eindelijk ben je daar dan
ik was je al heel lang kwijt
zodat jij mij ook niet vinden kon
vol hoop laat ik me vinden door jou
maar ik wil nu wel mezelf zijn
zoals ik ook wil dat jij jezelf bent
anders kunnen we niet verbinden.


Hopelijk vinden we elkaar
niet als vanouds maar opnieuw
met een nieuw hart, een nieuwe taal en veel liefde
zodat niets ons meer scheiden kan.

Gratis downloaden: Gedichtenbundel