Engel uit de hemel

Studio Chaja Art Journal

Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen.
Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde.

Openbaring 18:1