Blijf eensgezind

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Filippenzen 2:5