Tot aan de wolken reikt Uw trouw

Studio Chaja Art Journal

Hemelhoog is Uw liefde,
tot aan de wolken reikt Uw trouw.

Verhef U boven de hemelen, God,
laat Uw glorie heel de aarde vervullen.

Psalmen 57:11-12