Zoeken

Studio Chaja Art Journal

Ik ben alleen, eenzaam
ik kan Hem niet vinden
ik ben zelf weggelopen
Hem treft geen blaam.


Nu ik zo alleen sta
kan ik de weg niet meer vinden
waar ik ook naar toe ga
ik loop op het pad der blinden.


Koning, koning, waar bent U?
Ik heb het zo koud
ik liep weg, een individu
geen kind zodat U van mij houdt.

De weg is duister, zonder hoop
zonder U geen licht, geen toekomst
dit is de laatste keer dat ik wegloop
van al Uw kinderen ben ik het domst.


Ik steek mijn handen naar U uit
ik wil U prijzen, loven!
Het is voor U dat ik mijn ogen sluit
mijn handen vouw, mijn hart open
voor wat alleen U mij kan beloven.


Waar is Uw Stem?
Ik zoek naar U
ik luister naar Uw klop op de deur
zodra ik wat hoor zal ik opendoen….

Gratis downloaden: Gedichtenbundel