De liefde is geduldig

Studio Chaja Art Journal

De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon
en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugd zich niet over het onrecht
maar vindt vreugde in de waarheid.

Alles verdraagt ze,
alles gelooft ze,
alles hoopt ze,
in alles volhardt ze.

1 Korinthiërs 13:4-7