Wie is God?

Studio Chaja Art Journal

Wie verschaft de raaf zijn voedsel,
wanneer zijn jongen God aanroepen,
wanneer ze zonder voedsel rondzwerven?

Job 38:41