De laatste Adam

Studio Chaja Art Journal

Zo staat er ook geschreven:

De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.
Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.

1 Korinthiërs 15:45