Ontdekken wat God van je wil

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld,
maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen
om zo te ontdekken wat God van uw wil
en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Romeinen 12:2