Bevrijding uit deze door het kwaad beheerste wereld

Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van onze Heer, Jezus Christus,
die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden
om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld.

Dat is de wil van onze God en Vader.
Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid.

Amen

Galaten 1:3-5