Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen!

Studio Chaja Art Journal

De God der goden, de Heer
gaat spreken en roept de aarde bijeen
van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.

Uit Sion, stad van volmaakte pracht,
verschijnt God in stralend licht.

Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen!
Laaiend vuur raast voor Hem uit,
rondom Hem wervelt een storm.

Psalmen 50:1-3