En alles wat leeft in zee

Zing voor de Heer een nieuw lied,
laat Zijn lof klinken van de einden der aarde,
jullie die de zee bevaren,
en alles wat leeft in zee,
jullie, eilanden,
en allen die daarop wonen.

Jesaja 42:10