Laat je niet meeslepen

Volg de weg van Christus Jezus , nu u Hem als Heer aanvaard hebt.
Blijf in Hem geworteld en gegrondvest,
houd vast aan het geloof dat u geleerd is,
en wees vervuld van dankbaarheid.

Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.

Kolossenzen 2:6-8