Toen het water U zag

Toen het water U zag, o God
toen het water U zag, begon het te beven,
een huivering trok door de oceanen.
De wolken stortten water,
de hemel dreunde luid,
Uw pijlen flitsten heen en weer,
Uw donder rolde dreunend rond,
bliksems verlichtten de wereld,
de aarde trilde en schokte.

Psalmen 77:17-19