Onze zonden werpt U in de diepten van de zee

Studio Chaja Art Journal

Opnieuw zult U zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen.
Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.

Micha 7:19