U geeft aan alles het leven

U alleen bent de Heer,
U hebt de hemel gemaakt,
de hoogste hemel en alle hemellichamen,
de aarde met de zeeën en alles wat daar leeft.

U geeft aan alles het leven, voor U buigen de hemelse machten.

Nehemia 9:6