Kijk naar de raven

Studio Chaja Art Journal

Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet,
ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur,
het is God die ze voedt.
Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels?

Lucas 12:24