Volgen van Jezus

Toen zei Jezus tegen Zijn leerlingen:

“Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen,
zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.”

Matteüs 16:24-25