Hij ontfermt zich over heel Zijn schepping

Studio Chaja Art Journal

Genadig en liefdevol is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw.

Goed is de Heer voor alles en allen,
Hij ontfermt zich over heel Zijn schepping.

Psalmen 145:8-9