Heer van de hemelse machten

Studio Chaja Art Journal

Want de Heer van de hemelse machten zal ingrijpen,
met donder, aardschokken en oorverdovend lawaai,
met wervelende stormen en een verterende vlammenzee.

Jesaja 29:6