De haat van de wereld

Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie.
Als jullie bij de wereld zouden horen,
zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf,
maar jullie horen niet bij haar,
want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen.
Daarom haat ze jullie.

Johannes 15:18-19