Het water onder de hemel

God zei: “Het water onder de hemel moet naar een plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.”
Het droge noemde Hij aarde, het samengestroomde water noemde Hij zee.
En God zag dat het goed was.

Genesis 1:9-10