De zee vol water

Studio Chaja Art Journal

Maar zoals de zee vol water is,
zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de Heer zijn.

Habakuk 2:14