Luisteren naar Hem

Blijf de Heer, uw God, volgen en heb alleen voor Hem ontzag.
Leef Zijn geboden na en luister naar Hem;
dien alleen Hem en blijf Hem toegedaan.

Deuteronomium 13:5