Ik ben niet gekomen om te oordelen

Als iemand Mijn woorden hoort maar ze niet bewaard, zal Ik niet over hem oordelen.

Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.

Johannes 12:47