Gelukkig de vredestichters

Studio Chaja Art Journal

Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Matteüs 5:9