Het verdriet van wijsheid

Studio Chaja Art Journal

Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet.
En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.

Prediker 1:18