Toen blies de eerste engel op zijn bazuin

Studio Chaja Art Journal

Toen blies de eerste engel op zijn bazuin.
Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen.
Een derde deel van de aarde brandde af,
evenals een derde deel van de bomen en al het groen.

Openbaring 8:7