Hij veranderde de zee in droog land

Studio Chaja Art Journal

Toen hield Mozes zijn arm boven de zee,
en de Heer liet de zee terugwijken
door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien.

Hij veranderde de zee in droog land.

Het water spleet,
en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan,
over droog land
rechts en links van hen rees het water op als een muur.

Exodus 14:21-22