De spotters aan het einde van de tijd

Studio Chaja Art Journal

Maar, geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd:

Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich laten leiden door hun goddeloze begeerten.
Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn; ze hebben de Geest niet.

Judas 1:17-18