Wee de aarde en de zee

Studio Chaja Art Journal

Daarom: juich, hemel en allen die daar wonen!

Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedwaald!
Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.

Openbaring 12:12