Het oude is voorbij

Studio Chaja Art Journal

Daarom ook is iemand die een met Christus is, een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Dit alles is het werk van God.

2 Korinthiërs 5:17-18