Ik zal zijn God zijn en hij zal Mijn kind zijn

Toen zei Hij tegen mij:

“Het is voltrokken!

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
Wie overwint komen al deze dingen toe.

Ik zal zijn God zijn en hij zal Mijn kind zijn.”

Openbaring 21:6-7