Hij bedekt de aanblik van Zijn troon

Hij laat de wolken zwellen van het water,
maar ze splijten niet onder hun gewicht.

Hij bedekt de aanblik van Zijn troon,
en spreidt er een wolk over uit.

Hij trekt een cirkel rond de wateren,
langs de verste grens van licht en duisternis.

Job 26:7-9