Ik ben in de wereld gekomen

Studio Chaja Art Journal

Jezus zei:

‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen.
Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’

Een paar farizeeën die bij Hem stonden en dat hoorden, zeiden:
‘Wij zijn toch zeker niet blind?’

‘Was u maar blind’, zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn.
Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’

Johannes 9:39-41