De valstrikken in de wereld

Studio Chaja Art Journal

Wee de wereld met haar valstrikken.

Het is onvermijdelijk dat er mensen ter val worden gebracht,
maar wee de mens die de valstrik zet!

Matteüs 18:7