Zelfs de dieren van het veld roepen om U

Zelfs de dieren van het veld roepen om U, nu elke waterstroom is opgedroogd en het laatste groen door vuur is verteerd.

Joel 1:20