Beschermd door Gods kracht

Studio Chaja Art Journal

Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u geloofd, in de hemel een onvergankelijke , ongerepte erfenis die nooit verwelkt.

U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.

Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.

1 Petrus 1:4-5