Wie Mij zoekt zal Mij vinden

Wie Mij lief heeft, heb Ik ook lief,
wie Mij zoekt, zal Mij vinden.

Spreuken 8:17