Zoek uw kracht in de Heer

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht.

Efeziers 6:10