Mijn hart is vol angst

Studio Chaja Art Journal

Ik houdt mijn oog gericht op de Heer,
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

Keer U tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.

Mijn hart is vol angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.

Zie in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.

Psalmen 25:15-18