Stel de Heer niet op de proef

Studio Chaja Art Journal

Maar Jezus antwoordde:
Er is gezegd: ‘Stel de Heer, uw God, niet op de proef.’

Lucas 4:12