Niets in deze wereld

Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.

1 Timoteüs 6:7