De machten van de wereld

Studio Chaja Art Journal

Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft?

Kolossenzen 2:20