Bittere tranen

Studio Chaja Art Journal

Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had:
“Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je Mij drie keer verloochenen.”

Hij ging naar buiten en huilde bitter.

Matteüs 26:75