Loof de Heer

Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja!

Psalmen 150:6