Hij geneest wie gebroken zijn

Halleluja!

Hoe goed is het te zingen voor onze God,
hoe heerlijk Hem onze lof te brengen.

De bouwer van Jeruzalem, dat is de Heer,
Hij brengt de ballingen van Israël bijeen.

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgd hun diepe wonden.

Psalmen 147:1-3